۲۰ آذر ۱۳۹۵

تماس با ما

تماس با ما

آدرس پستی:قم بلوار امین، بلوار بوعلی جامعة الزهرا، معاونت پژوهش، دبیرخانه جشنواره بانو امین

صندوق پستی: 37185178

شماره تلفن: 32112602

پست الکترونیک: info@banoo-amin.ir

شماره فکس: 32925110

شماره پیامک: 50001717181823

872 مرتبه بازدید
اهداف جشنواره

اهداف جشنواره پژوهشی بین المللی بانو امین

شناسایی استعداد های علمی و جهت دهی مطالعات اسلامی بانوان و معرفی توانمندی های پژوهشی تقویت و توسعه ظرفیت های علمی پژوهشی بانو های پژوهشگر، مرجعیت علمی جامعة الزهرا در بررسی برنامه ریزی و هدایت آثار پژوهشی بانوان، توسعه تعامل جامعة الزهرا با سایر مراکز علمی و پژوهشی در عرصه بین الملل، ایجاد انگیزه تشویق و حمایت از فعالیتهای علمی پژوهشی بانوان پژوهشگر