۲۷ دی ۱۳۹۴

بانو مجتهده امین مایه افتخار جامعه اسلامی در عرصه بین‌المللی است

شخصیت بانو امین، شخصیتی است که از مرزهای جغرافیایی کشور گذشته و امروز به عنوان چهره زن مسلمان با تراز دانش بالا در قالب مجتهده، مایه افتخار جامعه اسلامی و در سطح بین‌المللی مطرح است.

شخصیت بانو امین، شخصیتی است که از مرزهای جغرافیایی کشور گذشته و امروز به عنوان چهره زن مسلمان با تراز دانش بالا در قالب مجتهده، مایه افتخار جامعه اسلامی و در سطح بین‌المللی مطرح است.

523 مرتبه بازدید
اهداف جشنواره

اهداف جشنواره پژوهشی بین المللی بانو امین

شناسایی استعداد های علمی و جهت دهی مطالعات اسلامی بانوان و معرفی توانمندی های پژوهشی تقویت و توسعه ظرفیت های علمی پژوهشی بانو های پژوهشگر، مرجعیت علمی جامعة الزهرا در بررسی برنامه ریزی و هدایت آثار پژوهشی بانوان، توسعه تعامل جامعة الزهرا با سایر مراکز علمی و پژوهشی در عرصه بین الملل، ایجاد انگیزه تشویق و حمایت از فعالیتهای علمی پژوهشی بانوان پژوهشگر