۱۹ آذر ۱۳۹۵

مقالات مطالعات زنان و خانواده

کلیه مقالات مطالعات زنان و خانواده

نقش اجتماعی زنان در مقایسه با مردان از نگاه قرآن و روایات (فرزانه روحانی مشهدی)

قانون حمایت خانواده و ضمانت اجرای موثر در مورد نشوز زوج (انسیه فراهانی)

مدیریت اقتصادی زن در خانواده (راحله زارعی)

استلزامات سیاسی آیه قوامه از دیدگاه مفسران و فقهای امامیه و حنفیه (رقیه جاویدی)

فلسفه فمینیسم پست مدرن (زاهره سادات میرجعفری)

جایگاه زن در قوس نزول و قوس صعود از دیدگاه ابن عربی (زهرا شریف)

بررسی حقوق زن در اسلام (طیبه ربانی)

معیار ترجیح فتوی به عنوان میزان شرعی در قانون¬گذاری با تطبیق بر قوانین خانواده (فریبا علاسوند)

واکاوی مفاهیم ناظر به مصادیق پوشش بانوان در منابع اسلامی (لیلا عبداللهی )

نقش حکم رجوع پس از طلاق در حفظ نهاد خانواده در پرتو قرآن کریم (مریم قوجائی خامنه)

بررسی واژه‌های هم‌گرای حجاب و ستر در شبکه مفهومی پوشش بانوان با روی‌کرد بر معناشناسی متنی (ناهید طیبی )

بازپژوهی دیدگاه امام علی (ع) در باره زنان با تأکید بر خطبه 80 نهج البلاغه (ناهید طیبی)

هنجارشناسی غیرت جنسی در اسلام از منظر روایات (نرجس رودگر)

بررسی ضرورت اشتغال زنان در عصر حاضر (نرگس خاتون شیروانی)

376 مرتبه بازدید
اهداف جشنواره

اهداف جشنواره پژوهشی بین المللی بانو امین

شناسایی استعداد های علمی و جهت دهی مطالعات اسلامی بانوان و معرفی توانمندی های پژوهشی تقویت و توسعه ظرفیت های علمی پژوهشی بانو های پژوهشگر، مرجعیت علمی جامعة الزهرا در بررسی برنامه ریزی و هدایت آثار پژوهشی بانوان، توسعه تعامل جامعة الزهرا با سایر مراکز علمی و پژوهشی در عرصه بین الملل، ایجاد انگیزه تشویق و حمایت از فعالیتهای علمی پژوهشی بانوان پژوهشگر