۱۹ آذر ۱۳۹۵

پایان نامه های فقه و حقوق

کلیه پایان نامه های فقه و حقوق

اجتهاد پویا در بستر زمان و مکان و بررسی آن در اندیشه فقهی حضرت امام (ره) (هاجر اسلامخواه)

بررسی شرط فاسد و تأثیر آن بر عقد (افتخار یوسفی)

تعزیر و تادیب غیربالغ (مهری ایمانی )

مطهریت تبعیت (طیبه سادات آقامیری)

بررسی فقهی جنابت در بانوان (مریم بنی هاشمی)

بررسی فقهی حکم حکومتی (زهره تورشیزی)

حکم اهداء عضو با تأکید بر قاعده «لاضرر» (معصومه تشکری نیا )

اهدای جنین از دیدگاه فقه و حقوق (حکیمه سلامی)

بررسی فقهی احکام اخلاق پژوهش (فاطمه خدابنده لو)

موانع ارث در فقه شیعه (محبوبه دامغانیان)

هم‌زیستی با کفار از منظر فقه اسلامی (مرجان درستی مطلق)

احکام وطن (مهناز دهقانی)

حد و مرز پوشش زنان در فقه امامیه (هاجر ذوالقدر )

بررسی اخبار تحلیل خمس (رقیه محمدی)

بررسی فقهی نشانه های بلوغ دختران - به غیر از سن- و احکام آنها (بتول زاهدی فر)

بررسی اخبار علاجیه (مفاد و نتایج) (زهره زاهدیان فرد)

ماهیت دیات وجبران خسارات مازاد بر دیه (مهدیه شریفی نسب اناری)

جايگاه مردم در حکومت اسلامي (صغري صفي‌خاني )

ویژگی های ولی فقیه (طاهره حیاتی)

تنظیم خانواده از نظر فقه اسلام (طوبی سادات هاشمیان)

بررسی فقهی کنترل جمعیت از دیدگاه امامیه (زهرا عزیزاللهی)

بررسی آثارواحکام تغییر جنسیّت ( طیبه عموچی فروشانی)

بررسی فقهی حقوق متقابل زوجین در فقه شیعه و کنوانسیون حقوق بشر (فاطمه سیاری نوبندگانی)

نفقه زن در فقه امامیه و حقوق فرانسه (فریده اصغری)

ولایت بر اطفال (ندا قاسمی)

موارد پرداخت دیه از بیت المال (سکینه کاظمی گرجی)

بررسی عدم انحلال خطابات قانونی از منظر امام خمینی (سیده فریبا مصطفوی گرجی)

بررسی فقهی و مواقیت حج و عمره (مهرناز بهشتی)

قاعده تسامح در ادلّه سنن و گستره شمول آن (انسیه وفایی جانی یزد)

احکام اسیر جنگی و اسارت در فقه امامیه (مرضیه یاری خواه)

399 مرتبه بازدید
اهداف جشنواره

اهداف جشنواره پژوهشی بین المللی بانو امین

شناسایی استعداد های علمی و جهت دهی مطالعات اسلامی بانوان و معرفی توانمندی های پژوهشی تقویت و توسعه ظرفیت های علمی پژوهشی بانو های پژوهشگر، مرجعیت علمی جامعة الزهرا در بررسی برنامه ریزی و هدایت آثار پژوهشی بانوان، توسعه تعامل جامعة الزهرا با سایر مراکز علمی و پژوهشی در عرصه بین الملل، ایجاد انگیزه تشویق و حمایت از فعالیتهای علمی پژوهشی بانوان پژوهشگر