۱۸ آذر ۱۳۹۵

مقالات تفسیر علوم قرآن و حدیث

کلیه مقالات تفسیر علوم قرآن و حدیث

 

در آمدی بر روش شناسی کلینی در استناد به سیره پیامبر(ص) با تکیه بر بخش «مولد النبی (ص)» کتاب کافی (فاطمه کرمی)

پدیده جعل از منظر علامه عسکری با تأکید بر کتاب «صد و پنجاه صحابی ساختگی» (فاطمه مرضیه حسینی کاشانی)

بررسی راه کارهای وحدت اسلامی وآسیب شناسی آن در سیره و کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام (مریم مظفّری)

بررسی حقیقت امامت از منظر قرآن با تاکید بر نظر علامه طباطبائی (خدیجه حسین زاده باردئی)

ارتباط هدف داری و ارزشمندی زندگی با سلامت انسان از دیدگاه قرآن (طلعت حسنی بافرانی)

نقد روایات تفسیری در حوزة زندگی فردی و خانوادگی پیامبر(ص)(تا هجرت) (فاطمه محمدی)

بررسی تطبیقی مقاصد سور از دیدگاه تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن (مريم قوجائي خامنه)

Moral Characteristics of the Prophet: A quranic Perspective (مهناز حیدرپور)

«خویشتن داری» به مثابه بنیان رفتاری خانواده در نگرش قرآنی (مرضیه محصص)

تفاوت معنایی بصیرت با واژه‌ علم، از دیدگاه قرآن و روایات (طیبه جعفرآبادی آشتیانی)

اختیار در ذرات، از دیدگاه قرآن و فیزیک کوانتوم (زینب موسوی-الملکی)

نقد دیدگاه آلوسی در آیات اکمال و تبلیغ (هاجر خادم‌زاده یگانه)

بررسي واژه‌ «أجْذَم» در کلام پیامبر(ص) (اسما ایرانمنش)

الگوهای گفتاری در قرآن کریم (احترام سادات موسوی‌زاده)

حوزه معنايي « شكر» در قرآن کریم (الهه تاجیک)

 

 

382 مرتبه بازدید
اهداف جشنواره

اهداف جشنواره پژوهشی بین المللی بانو امین

شناسایی استعداد های علمی و جهت دهی مطالعات اسلامی بانوان و معرفی توانمندی های پژوهشی تقویت و توسعه ظرفیت های علمی پژوهشی بانو های پژوهشگر، مرجعیت علمی جامعة الزهرا در بررسی برنامه ریزی و هدایت آثار پژوهشی بانوان، توسعه تعامل جامعة الزهرا با سایر مراکز علمی و پژوهشی در عرصه بین الملل، ایجاد انگیزه تشویق و حمایت از فعالیتهای علمی پژوهشی بانوان پژوهشگر